Rivalo już w Polsce!

Nowe kasyno o naz wie Rivalo wkrac za do Polski. Zatem kolej ne, pre stiżowe kasyno będzie dostępne w nas zymkraju.

Pierwsze co rzuca się w oczy to bardzo ładna szata graficzna kasyna Rivalo. Wszystkie, potrzeb ne dla grac za in formacje są dostępne przy jed nym klik nięciu. W of er cie Rivalo znajdziemy re welacyj ne sloty firmy NetEnt, ponad to dostępne są również gry kasyno na żywo, czy klasyczne auto maty. Dla fanów zakładów buk macherskich również dostępne są wszel kiego rod zaju zdar zenia spor towe i nie tylko.

Rivalo zadbało także o bonus powital ny, a nie jest on mały. Mianowicie przy pierwszej wpłacie otrzymamy 100% do 400PLN! Minimal ny de pozyt wynosi 100PLN, a bonus można ob racać jedynie w kasynie NetEnt Rivalo – kasyno nażywo zostało wyłączone z promocji.

Be zpiec zeństwo w kasynie Rivalo stoi na najwyższym poziomie. Kasyno posiada li cencję: Mast er Li c ence 5536/Jaz of C.I.L. Curacao Interac tive Li cens ing N.V. Zatem każdy gracz może be zpiecznie wpłacać, wypłacać, czy operować środ kami na koncie.

Ponad to Rivalo zadbało również o wiele form płatności, które na pewno są bardzo wygod ne. Mianowicie wpłat możemy dokonać za pomocą: Mas terCard, Visa, Skrill, Paysafe Card, Ukash, Netellrt, eco Card, Cep Bank, czy też eVoucher.

Rea sumując, kasyno Rivalo posiada szeroką ofertę dla każdego klien ta. Jest również be zpieczne, a i do tego posiada niemałą pro mocję powitalną. Ser wis FreeS pinGratis zdecydowanie może polecić nową firmę na polskim rynku, jaką jest Rivalo.

W Rivalo co praw da nie ma gier jackpotowych jak klasyki: Mega For tune lub Arabian Nights. Niem niej firma roz wijasię w ekstremal nie szyb kim tem pie i jesteśmy przekonani, że i tego rod zaju sloty pojawią się w kasynie Rivalo.